Innspill til Finanskomiteen
21. mai 2014
Miljøhensyn i skog virker etter hensikten
17. juni 2014

Ny landbruksveiforskrift – nye utfordringer

Forslaget til ny landbruksveiforskrift innbyr tildels til økt byråkratisering og dyrere veier, men NORSKOG berømmer departementet for å fjerne INON som forvaltningsverktøy i tilskuddsforskriften.

Vi har mange synspunkter på forslaget til ny landbruksveiforskrift. Det er særlig punktet om såkalte «gravedrifter» (skogsdrifter hvor det brukes gravemaskiner til å bygge driftsveier), som NORSKOG kritiserer. Vi mener at denne typen midlertidige transportårer ikke bør undergis søknadsplikt, men at det bør holde med meldeplikt. Departementets forslag på dette punktet medfører en byråkratisering og merkostnad som ingen er tjent med, og som strider mot regjeringens overordnede mål om forenkling.

NORSKOGs høringsuttalelse kan du lese i sin helhether.