Vårens webinarer: Tømmermarked, stormen 19. november, og skatt
25. januar 2023
Manglende planting etter hogst i kyststrøka, årsaker og tiltak.
31. januar 2023

Tilskuddssatser til tettere planting og gjødsling av skog 2023

Landbruksdirektoratet melder at tilskuddssatsen til suppleringsplanting er for 2023 økt til 40 %, ellers er satsene de samme som siste år.

 

 

 

Tilskuddsatsene for 2023 er fastsatt som følger:

  • Gjødsling av skog: 50 %
  • Tettere planting ved nyplanting: 60 %
  • Suppleringsplanting: 40 %

 

Tilskuddssatsene er fastsatt på grunnlag av tildelingen og forventet aktivitet. Dersom søknadsmengden blir større enn tildelingen, kan satsene bli redusert. Det vil i tilfelle mest sannsynlig kunne skje i siste søknadsomgang (25. november).

 

 

Søknadsomganger og -frister:

  • Gjødsling av skog: 15. september
  • Tettere planting ved nyplanting: 1. september og 25. november
  • Suppleringsplanting: 1. september og 25. november

 

For seint innkomne søknader vil ikke bli tildelt tilskudd.

 

 

Forvaltning, forutsetninger og vilkår for ordningen:

  • Ordningen forvaltes av kommunene i tråd med reglene i NMSK-forskriften.
  • Faglige råd, forutsetninger og vilkår for tilskuddet er ikke endret fra tidligere år.

 

 

Kilde: Landbruksdirektoratet