Regjeringen mangler gode argumenter for priskontroll på skogeiendommer
19. januar 2022
Bergene Holm AS investerer 60 millioner kroner i kamerateknologi og impregneringskapasitet på Skarnes
24. januar 2022

Storslått åpning av Hauerseter tømmerterminal

Fra venstre: styreleder i NORTØMMER Arne Rørå, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og næringspolitisk sjef hos NORSKOG Benthe E. Løvenskiold.

Storslått åpning

Tømmerterminalen ble åpnet av en begeistret samferdselsminister, med et tydelig engasjement for skogbruk og klima. Til stede var også representanter fra NORTØMMER, Norske Skog Saugbrugs, Viken Skog, Ullensaker kommune, Jernbanedirektorat, BaneNOR og Statskog SF.

 

Tømmerterminalen er en midlertidig løsning etablert på privat initiativ av NORTØMMER, Norske Skog og Viken Skog for seks millioner kroner, hvor Bane NOR har støttet prosjektet med 670 000 kroner. NORTØMMER, Norske Skog Saugbrugs og Viken Skog eier terminalen, mens Statskog SF eier grunnen hvor terminalen er etablert på.

 

Roser næringen

– Skal vi redusere klimagassutslippene, er vi helt avhengig av innsatsen fra både privat næringsliv og det offentlige. Jeg vil derfor takke dere som har arbeidet for å etablere denne terminaler, fortalte statsråden i forkant av åpningen.

 

Statsråden fortalte at han selv er fra «plankebyen» Fredrikstad, og at han har god kjennskap til skognæringens verdi. – Omtrent en femtedel av landet regnes som produktiv skog. Det vil si skog som kan brukes med tanke på næringsvirksomhet.

 

Mange fordeler

Etableringen av tømmerterminalen har mange fordeler. Styrelder for terminalen, Anders Hauge Johansen legger blant annet vekt på det faktum at tungtransporten i Oslo vil reduseres med over 5000 tømmerbiler per år, en reduksjon som er gunstig for både trafikksikkerhet, miljø og klima. Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog, fortalte at rundt 30 % av Norske Skogs råstoff vil benytte seg av terminalen, og at karbonutslippet til bedriften vil reduseres med hele 15 %.

 

Samferdselsministeren mener også at det er mange fordeler med transport på bane fremfor vei: – Å overføre tømmer fra vei til jernbane her på Østlandet har flere fordeler. Tømmertogene går på fornybar elektrisk vannkraft. Svevestøv og mikroplast er ikke et problem for jernbanen. I tillegg blir fremkommeligheten og trafikksikkerheten bedre med færre lastebiler på veiene.

 

Ønsker permanent løsning

Arne Rørå, styreleder i NORTØMMER, er en av flere som trakk frem ønsket om å få til en permanent ordning. Samferdselsminister Nygård kan ikke komme med noen konkrete løfter på dette punktet, men sier han ønsker å se på saken. Han er svært imponert over hva næringen har fått til, og bemerker at stadig mer av tømmeret transporteres på bane. – Regjeringen vil selvsagt at denne utviklingen skal fortsette. Et av grepene er å utarbeide tiltak sammen med næringen, slik at en større andel av godsvolumet kan fraktes på bane.