Utbytteforbud og økt formuesskatt vil skape problemer for bedriftseiere
23. juni 2021
Kunstig intelligens forutser trefall
25. juni 2021

Stor fare for barkbilleangrep på Sørlandet og deler av Østlandet

Landbruksdirektoratet og NIBIO har gått sammen om å styrke barkbilleberedskapen i Norge. Det er blant annet utviklet et eget verktøy for risikovurdering av mulige angrep av stor granbarkbille. Hensikten er å varsle om hvilke områder som er utsatt for risiko for større barkbilleangrep, slik at man kan iverksette tiltak for å begrense skadeomfang og berge verdier.

 

Varselet om høy risiko for barkbilleangrep som Landbruksdirektoratet og NIBIO nå kommer med, er det første i sitt slag og er gjort mulig gjennom det nye verktøyet.

 

Svært mange biller i fellene

Det er plassert ut fangstfeller i et nettverk i fylkene som inngår i sonene det varsles for.  Fangstfeller er et velkjent fenomen. Fire ganger i løpet av sesongen telles antall biller i fellene, men i tidligere år har ikke resultatene blitt gjort kjent før utpå høsten, etter barkbillesesongen.  Nå rapporteres det flere ganger gjennom sesongen og antall biller man finner i fellene danner grunnlag for risikovurderingen. Vurderingen oppdateres jevnlig og gjøres tilgjengelig gjennom Skogportalen.

Muligheten for varsling er en viktig nyvinning, sier rådgiver Silje Stavdal i Landbruksdirektoratet. – Gjennom risikovurderingene kan både næringen og forvaltningen være i forkant og vurdere tiltak med et mye bedre faglig grunnlag enn vi hadde før.

 

Risikovarselet som nå er offentliggjort gjelder Agder, Vestfold, Østfold, Oslo, de sørlige delene av Buskerud og Telemark og deler av Akershus. Varselet baserer seg på fellefangster i ukene 21 og 24. Det var varmt i denne perioden og det ble funnet til dels store mengder biller lokalt i fellene.

 

Det har for eksempel vært en kraftig økning i Vestfold, med opp mot og over 30.000 granbarkbiller i noen av fellene.

Sjekk forholdene i din region i Skogportalen.

 

Til dels stor usikkerhet

– Vi må understreke at det er usikkerhet knyttet til varselet, sier Silje Stavdal. – Men funnene er såpass urovekkende at det er både viktig og riktig å varsle slik at næringen i de aktuelle områdene kan være føre var.

 

NIBIO beskriver usikkerheten slik: «Usikkerhet for varsel vurderes som høy fordi videre sesongforløp avgjør om det blir omfattende skogskade eller ikke. Om sommeren videre blir varm kan det øke sjansen for to angrepsperioder fordi lokale populasjoner rekker å utvikle to generasjoner. Mye tørke videre kan gjøre grantrærne mer mottakelige for billeangrep og gi mer skogskade».

 

Sjekk skogen

Skogbruksleder Håkon Bingen i Viken Skog sier at varselet gir grunn til bekymring.

 

– Skogeierne bør absolutt ta en tur for å vurdere om det er skader på skogen, sier han. – Vi ble nettopp kontaktet av en skogeier i Andebu. Han var egentlig ute for å jobbe med   nyplanting, og oppdaget skader på stående skog, mens han var ute for å plante. Vi hadde en skogsmaskin i nærheten og kunne bistå med å få bort skadde trær. Dette er et godt eksempel på hvor viktig det er å sjekke, sier Bingen.

 

Les mer på Landbruksdirektoraktets nettsider her.