Aukar kravet for biodrivstoff frå 2021
21. september 2020
Aps korstog mot bønder og private grunneiere
24. september 2020

Statsråden i møte med skog- og trenæringen

Foto: LMD

Dialogforum ble opprettet for ett år siden av Landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Hensikten med forumet er å bidra til tettere koblinger i og mellom aktører i hele verdikjeden, og legge til rette for dialog mellom næring, kunnskapsmiljøer, virkemiddelapparatet og myndigheter.

 

Temaet denne gangen var skogvern, naturtypekartlegging og kulturminner i skog. Statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima og miljødepartementet deltok også i møtet.

 

Nils Bøhn fra Norges Skogeierforbund fortalte om skogvernarbeidet og det grønne skiftet.

 

Hans Asbjørn Sørli fra Norges Skogeierforbund gikk gjennom utfordringer knyttet til naturtypekartlegging.

 

Til slutt presenterte Yngve Holth i NORSKOG uklarheter om tolkning av kulturminneloven ved hogst.

 

Les hva LMD sier om møtet her.