Skatt, verdiskaping og fordeling!
8. oktober 2018
Statsbudsjettet 2019 – betydning for skogbruket!
8. oktober 2018

Statsbudsjettet – regjeringen følger ikke opp ulveforliket mhp. kompensasjon for tapte inntekter i jaktbasert utmarksnæring.

I ulveforliket våren 2016 ba Stortinget regjeringen om å utrede mulige økonomiske ordninger for tap av rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen.

Arne Rørå

I ulveforliket våren 2016 ba Stortinget regjeringen om å utrede mulige økonomiske ordninger for tap av rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen. I tillegg ba Stortinget regjeringen legge fram en sak  hvor man vurderer mulige ordninger for midler til kommuner med ynglinger innenfor ulvesonen.

 

Regjeringen innførte i 2017 en tilskuddsordning til kommuner med ulverevir, den er nå på 20 mill kroner og videreføres med en liten økning for 2019. KLD sier at disse pengene kan brukes som tilskudd til visse næringsinteresser, tjenestetilbud eller næringsutvikling og sier det opp til kommunene å bestemme fordelingen av tilskudd. Med dette mener KLD at de har innfridd Stortingets krav om å utrede økonomiske erstatningsordninger. Dette oppfatter vi som et sleipt prokuratortriks for å vri seg unna Stortingets krav. Tap i jaktbaser utmarksnæring var en vesentlig årsak til at Stortinget ba om en ordning for å kompensere tap.

 

NORSKOG har beregnet det årlige tapet i jaktbasert utmarksnæring til 40 millioner kroner pr år. Det er helt uakseptabelt at KLD bevilger penger til kommunene for tap grunneierne har. Grunneierne ser ikke noe til disse pengene. Grunneierne har ikke glede eller nytte av kommunale prosjektstillinger eller hva pengene nå blir brukt til. Stortingets krav er ikke oppfylt så fortsatt må enkeltindividene bære kostnadene for storsamfunnets ønske om å gjeninnføre ulven i Norge. Utrolig at dette kommer fra en borgerlig regjering. Nå må Stortingspolitikerne sette ned foten for denne arrogansen fra KLD og rydde opp slik at pengene når fram til dem som lider tapet og bevilgningen må være stor nok til å dekke de faktiske tap.