Rekordhøy tømmeravvirkning i 2017
12. januar 2018
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kari Elisabeth Kaski, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet
12. januar 2018

Spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til Statsråd Helgesen om ulv.

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet, Hedmark

Spørsmål
Emilie Enger Mehl (Sp): Det er per 9. januar dokumentert 13 ulvekull født i Norge og grenserevir i 2017. Minst sju av disse er registrert i helnorske revir. Dette betyr at ulvepopulasjonen ligger langt over vedtatte bestandsmål.
I hvilke revir vil statsråden gjøre vedtak om økt uttak for å nå vedtattet bestandsmål?

Svar
Vidar Helgesen: Svaret er ennå ikke tilgjengelig

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=70811