Statsbudsjett 2024: Slik påvirkes skognæringen  
6. oktober 2023
Villsvinjakt: Skogkurs lanserer kurs
18. oktober 2023

Påmelding: Solkraftanlegg i skogen – utfordring eller mulighet?

18. oktober er det klart for webinaret Solkraftanlegg i skogen, – en utfordring eller mulighet? Webinaret er gratis og åpent for alle. Påmeldingen til webinaret er nå åpnet!

 

Webinaret arrangeres på Zoom 18.oktober 19:00-20:30.

 

Påmelding gjøres her.

 

Om webinaret:

 

Samfunnet trenger stadig mer kraft. Selv om solkraft på grå arealer er det mest optimale og minst konfliktfylte, vet vi at det også må tas i bruk bakkemontert sol for å nå energikommisjonens anslag for nødvendig produksjon av solkraft. Stadig flere grunneiere blir kontaktet om muligheten for å bygge ut solkraftverk.

 

NORSKOG håper med dette webinaret å kunne gi informasjon om prosesser, muligheter og skranker. I tillegg ønsker vi å få svar på en del av de spørsmålene som går igjen, og som vil være relevante for grunneiere enten man er positiv eller negativ til bakkemontert solkraft i skog. Webinaret avsluttes med mulighet for spørsmål fra deltakerne.

 

Innlegg og foredragsholdere:

 

  • Solkraft – sett fra et skogeier- og grunneierperspektivKristine Jacobsen, jurist og næringspolitisk rådgiver i NORSKOG
  • Hvilke utfordringer dukker opp med tanke på arealer på ulike boniteter, tiltakets varighet, tilgjengelighet og tilkomst, veier, gjerder og jakt?  – Helge Midttun, Landbruksrådgiver, Energeia AS
  • Myndighetsprosesser for bakkemontert solkraft – Thomas Riddervold, Senior Specialist Licences and Permits, Statkraft 
  • Hva er viktig for skogeier? En gjennomgang fra selskapene tar kontakt til avtale er ferdig signert – Peder Landfald, partner og advokat DSA

 

Vi ser frem til å ønske alle velkommen til webinaret!