Bekrefter enda en gjenværende Julussa-ulv
26. januar 2018
Bedre vilkår for selvstendig næringsdrivende
29. januar 2018

Snøskader og forsikring

Snøskader og forsikring

Snøvinter.

Etter store snøfall på Øst- og Sørlandet de siste par ukene er skogen skadeutsatt. Tung våt snø kombinert med vind kan gi omfattende skader. Bestand som er nylig tynnet er ekstra utsatt.

 

Forsikring.

De som har stormforsikring i Skogbrand har også inkludert dekning for snøskader.  Skader forårsaket av snø erstattes dersom stammebrekk og rotvelter utgjør minst 25% av trærne i skadefeltet. Skadefeltet må være minst 2 da.  Dersom mer en 50% av trærne fortsatt er utviklingsdyktige gis erstatning for delvis skade. Toppbrekk erstattes ikke.

Ta kontakt!

Skogbrand har foreløpig mottatt få meldinger om skader, men regner med at dette vil øke når skogeierne etter hvert får bedre oversikt. De siste 10 årene har Skogbrand utbetalt ca 8,4 mill kr etter snøskader.

Det er viktig at skogeiere sjekker skogen for snøskader og melder skade på skogbrand.no/meldskade eller tar kontakt på telefon. Deretter vil en av våre takstpersoner gjøre avtale om befaring for å vurdere skadeomfanget.

 

 

 Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig

post@skogbrand.no  |  23 35 65 00  |  Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo  |  skogbrand.no

Snøskader og forsikring  |  Nyhetsbrev fra Skogbrand  |  Januar 2018  

 

Nyhetsbrev fra Skogbrand: