NORSKOG på transporthøring: – Sørg for at pengene går til tiltak som hjelper, og ikke bare planer som blir lagt i en skuff.
21. oktober 2022
NORSKOG styrker sitt næringspolitiske arbeid
26. oktober 2022

Slik kan Meraker Brug-kjøpet komme skogeiere til gode

Christian Anker-Rasch, styreleder i NORSKOG, mener at den høye kjøpsummen betyr at skogeiere kan forvente høyere erstatningspriser ved ekspropriasjon og frivillig vern.

Det ble nylig kjent at staten via Statskog kjøper Meraker Brug for 2,65 milliarder kroner. Statskog blir dermed eier av det som frem til nå var en av de største private eiendommene i Norge på 1,3 millioner mål. NORSKOG mener prinsipielt at det ikke er en statlig oppgave å eie og drive skog; det kan private gjøre vel så godt.

 

Meraker Brug er en stor og velarrondert eiendom, noe som gir et godt driftsgrunnlag og eiendommen bør derfor ikke splittes opp. Få private kunne kjøpt denne eiendommen, men kjøpet kan likevel komme private skogeiere i store deler av landet til gode. Statskog eier skog i hele Norge, og salg av skogareal av en tilsvarende størrelse vil hjelpe lokale skogeiere til å styrke sitt arealgrunnlag. Ikke minst Sp burde være en pådriver for dette.  Mange skogeiendommer er i dag oppdelte og fragmenterte, og kjøp av nærliggende skogareal vil bidra til en mer effektiv og lønnsom skogforvaltning. Salg av tilsvarende skogareal ble gjort når Statskog kjøpte Borregaard-skogene, og det samme bør definitivt gjøres nå.

 

Meraker Brug er en kompleks eiendom med mange verdielementer, så det er derfor krevende fra utsiden å mene noe konkret om kjøpesummen. Men prisen er uomtvistelig høy i norsk målestokk, og jeg er helt sikker på at avkastningen vil være langt under to prosent for denne investeringen. Staten kan ikke kreve at private investorer skal legge til grunn et høyere avkastningskrav for investering i skog enn det de selv gjør. Vi forventer derfor å se en lavere kalkulasjonsrente nede på to-tallet ved erstatning til grunneiere ved ekspropriasjon og vern av skog. Vi forventer også at regjeringen skrinlegger sin plan om å innføre priskontroll for skogeiendommer, deres egen agering i markedet tilsier dette. Noe annet vil være ulogisk og grense til hykleri!