Nordisk ministermøte om tørkerammet jord- og skogbruk
20. september 2018
Godt nytt for skognæringa
21. september 2018

SKOGFORUM – Skogbrannsesongen 2018, Litteraturhuset i Oslo, 18. okt. kl. 12.30 – 15.30. Meld deg på!

Norge klarte seg bra gjennom sommerens mange skogbranner. Var det bare flaks eller har vi en god organisert brannberedskap? Hva fungerte og hva kan den enkelte bli bedre på? Meld deg på Skogforum og debatten om dette viktige temaet for hele skognæringen!

 

Årets skogbrannsesong så langt.

Trond Joar Kjenstadbakk, brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste IKS.

 • Brannsesongen i tørre tall
 • Myndighetenes beredskapsopplegg (DSB, brannvesen, sivilforsvar, flyovervåking, helikopterstøtte, lederstøtte, skogbrannutvalg)
 • Samarbeid med skogbransjen – status og utviklingsmuligheter

 

Skogbrannsesongen sett fra lufta.

Jon Arne Hellesø, skogbrannhelikopterpilot Helitrans.

 • Hvordan få best mulig effekt av helikopterstøtte
 • Erfaringer etter sommeren

 

Skogbrannsesongen i Sverige 2018

Tomas Johannesson, prosjektleder og koordinator for brannforebygging i svensk skogbruk, Skogforsk

 • Status etter svensk skogbrannsommer
 • Skogbransjens beredskapsopplegg

 

Pause

 

Skogbrannforebygging ved skogsdrift i Norge

Kjetil Løge, Skogbrand Forsikring

 • Skogbrannkampanjen rettet mot allmenheten og skognæringen
 • Skogbrannkurs, beredskapspakker, samråd og ISO-sertifisering
 • Samarbeid med beredskapsmyndighetene
 • Ansvar for skogeier, entreprenør og skogeierorganisasjon?

 

 

Diskusjon

 

Kraftigere vind i sommer ville gitt et helt annet skadebilde – hvordan styrke beredskapen ytterligere?

Hvilke tiltak bør gjøres før neste skogbrannsesong?

Hvem har ansvaret for å stoppe drift og hvem tar «regningen» ved stopp og økt beredskap hos entreprenørene og omsetningsleddene?

 

Et svært viktig tema for hele skogbruket, – meld deg på i dag! Seminaret er gratis.

 

 

Påmelding til firmapost@norskog.dev.indexportal.no innen 15.oktober