Dette mener FrP om skogbruk
8. september 2017
Skogen vokser
21. september 2017

SKOGFORUM om eiendomsrett på Litteraturhuset i Oslo

Eiendomsretten er grunnlaget for viktig nasjonal verdiskaping. Hvordan utvikler eiendomsretten seg? Er det konflikt mellom eiendomsretten og allemannsretten, eller er de en gjensidig styrke for hverandre? Samfunnets respekt for privat eiendomsrett reflekteres i hvordan båndlegging av private eiendom erstattes. Interesser og verdiskapende forhold endrer seg over tid. Har erstatnings lovgivning og praksis holdt tritt med samfunnsutviklingen, eller er det på høy tid med en modernisering?

Marianne Reusch, jurist og spesialist i friluftsjuss. Har skrevet bøkene «Allemannsretten» (2012) og Friluftsloven med kommentarer (2016). Driver egen virksomhet og holder foredrag over hele landet og friluftslivets lover og regler.

«Friluftsliv på ville veier – Hva kan gjøres når allemannsretten fører til overforbruk, lovbrudd eller konflikt med grunneierens interesser?»

Geir Stenseth,  Professor, dr.juris

«Hvordan står eiendomsbeskyttelsen seg i Norge, målt mot moderne økonomisk forskning og internasjonale standarder? Noen aspekter ved norsk og internasjonal eiendomsbåndleggelse og ekspropriasjonsrett.»

 Morten Dåsnes, Daglig leder, Friluftsrådenes Landsforbund

«Skogens betydning for friluftsliv – for trivsel og folkehelse. Samarbeid om flerbruk bygd på eiendomsretten og allemannsretten.»

Yngve Holth, Leder av konsulentavdelingen i NORSKOG

«Eiendomsrett som utgangspunkt for verdiskapning.»

Diskusjon med salen etter innleggene.

Påmelding til firmapost@norskog.dev.indexportal.no eller telf . 48 17 10 00 innen 25.sept. Gratis inngang