Jensen: – Maskinskattkutt virker
2. februar 2018
Hvert 7. hogstfelt i Oppland er ikke tilfredsstillende forynget
2. februar 2018

Skogeier har ansvar for egne veier

Høsten 2012 veltet en tømmerbil med henger på en skogsbilvei i Drangedal i Telemark. Skadene på tømmerbilen var betydelige og transportselskapets forsikringsselskap mente AT-Skog og skogeieren hadde ansvar og var erstatningspliktige. Saken endte i tingretten hvor AT-Skog ble frikjent, mens skogeieren ble erstatningsansvarlig. Saken ble anket til lagmannsretten for behandling høsten 2017. Det ble inngått forlik i saken før ankebehandling i lagmannsretten, så endelig ansvarsavklaring i rettssystemet får vi ikke. Saken er en tydeliggjøring av veieieres ansvar og risiko. Mange ferdes på skogsbilveiene på dagtid og kveldstid. De brukes både av profesjonelle tømmertransportører, familier på helgetur og i trenings- og friluftssammenheng. Bruk av skogsbilveien utgjør en økonomisk risiko for veieier. Det kan oppstå skader på personer og utstyr og skadebeløpene kan være store. Det er viktig at veieier er klar over både ansvar og risiko og sørger for god standard med tilhørende vedlikehold av veien. Dette er den beste måten å redusere risiko på.

Det er i tillegg mulig å redusere den økonomiske risikoen ved å tegne egen ansvarforsikring for skogsbilvei. Dette er et produkt Skogbrand utviklet i 2017 på bakgrunn av innspill og interesse fra mange veieiere. Forsikringen dekker krav på inntil 10 mill kr for skader på andre enn veieier selv. Dette betyr dekning av eventuelle erstatningskrav veieier kan få etter skader på personer eller utstyr benyttet på veien. Veiforsikring kan tegnes av veieier direkte eller for veilag med flere eiere. En forsikring fritar ikke veieier for vedlikeholdsansvar, men gir en trygghet hvis uhellet først er ute. Mer informasjon om veiforsikring og priser finnes på www.skogbrand.no/ansvarsforsikring-for-skogsbilvei.