Anmeldt etter NRK-avsløring
20. april 2018
Sabotasje styrer ulve-politikken!
20. april 2018

Skogbruket har 63 000 kroner i gjennomsnittlig driftsresultat

Salgsinntektene fra tømmer og ved på eiendommene med positivt driftsresultat var i gjennomsnitt på 118 000 kroner. Andre inntekter fra skogbruk, som blant annet omfatter den inntektsførte delen av tilbakeført skogfond og leieinntekter fra skogshytter og jakt, var på 45 000 kroner. I gjennomsnitt utgjorde driftsinntektene 163 000 kroner per eiendom, mens driftskostnadene var på 100 000 kroner.

Størst omsetning i Hedmark

De personlige skogeierne fra Hedmark som hadde positivt driftsresultat i 2016, oppnådde en samlet driftsinntekt på 530 millioner kroner. Det utgjør over 20 prosent av driftsinntektene for hele landet og gir et gjennomsnitt på 303 000 kroner for hver. Gjennomsnittlig driftsresultat for Hedmarksskogeieren var 111 000 kroner.

I alt var det 29 200 personlige skogeiere med næringsvirksomhet i skogbruket i 2016. Det betyr at 14 000 skogeiendommer med personlig eier hadde negativt driftsresultat.