Landbruket er i beredskap
20. mars 2020
Det er nå forbudt å oppholde seg på fritidsboliger utenfor bostedskommunen. Men hva gjelder for sekundærboliger og landbrukseiendom?
23. mars 2020

Skogbruket ber om tiltakspakke for å opprettholde aktiviteten!

Omfanget av korona-viruset og restriksjonene det medfører gir utfordringer for skogbruket. NORSKOG arbeider nå sammen med resten av skogbruksnæringen for å finne fram til gode og virkningsfulle tiltak.

 

Dette gjelder i første omgang faren for å ikke ha nok arbeidskapasitet til skogkulturtiltak. Normalt blir mesteparten av dette utført av utenlandsk, profesjonell arbeidskraft som er sertifisert. 

 

I tillegg må vi på beste måte bidra til at skogsentreprenærer og transportører kan opprettholde sin aktivitet.