Ekstraordinært uttak av ulv i Julussa og Osdalen
7. februar 2018
Innspill til St.meld. 41 – Klimastrategi for 2030
7. februar 2018

Skogbruk og avgiftsmessig virksomhetsbegrep

Skatteetaten har kommet med et brev for å klargjøre forholdene rundt merverdiavgift knyttet til de minste skogeierne som kommer under virksomhetsgrensen.

Brevet fra Skattedirektoratet kan leses her:

 

Skogbruk og avgiftsmessig virksomhetsbegrep