Artsdatabanken erklærer krig mot sitka
7. juni 2018
Kraftig angrep av rød furubarveps i Søndre deler av Østfold.
8. juni 2018

Skogbrannfare – lås bomveier og sett opp plakater!

Nå er det ekstrem skogbrannfare og en av de hyppigste årsakene til brann er uvettig omgang med ild, ikke minst de hersens engangsgrillene. NORSKOG oppfordrer derfor skogeierne til å låse bomveier og dermed redusere adgangen til skogen. Denne oppfordringen gjelder inntil vi får nedbør og skogbrannfaren er vesentlig redusert. Ved å avgrense motorisert ferdsel reduseres brannrisiko og da særlig i fjerntliggende områder hvor brannvesenet har lang responstid. En veldig stor del av skogområdene kan avgrenses på denne måten og det er viktig at alle bidrar med sitt nå i en kritisk periode.

Vi anbefaler også å sette opp informasjons plakater ved innfartsårer til kjente turområder. Skogbrannplakater får man ved å kontakte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på e-post: trykksak@dsb.no. Plakater kan også skrives ut fra denne linken:  Skogbrannplakat.pdf.

 

Arne Rørå
Adm direktør
NORSKOG