Kamp om virkeligheten i rettsak om norsk ulveforvaltning
23. april 2018
Fremtidig løsning for tømmerhavn i Drammensregionen
23. april 2018

Skattytere som har over- eller underheng fra tidligere virksomhet skal føre det rett i skattemeldingen.

Overgangsreglene ble gitt i skatteloven § 14-81 slik den lød for 2016.

To summer er viktig å skille mellom:

A: Summen av de inntil fire siste års skogbruksinntekter, slik de er kommet til beskatning ved gjennomsnittsfastsettingen (se tabellene nedenfor).

B: Summen av de faktiske skogbruksinntekter i samme periode.

Dersom A er mindre enn B har du et gjennomsnittsunderheng og beløpet skal inntektsføres i post 2.7.2 og 1.6.2. i skattemeldingen for 2016. Du kan alternativt velge å føre gjennomsnittsunderhenget på gevinst- og tapskonto.

Dersom A er større enn B har du et gjennomsnittsoverheng og beløpet fradragsføres i post 3.2.19 i skattemeldingen for 2016.

Eksempel 1:

Her har inntekten i alle de fire siste årene inngått i gjennomsnittsligningen.

I tilfellet hvor siste år med gjennomsnittslikning er 2015 beregnes et underheng i 2016 slik som vist i tabellen nedenfor:

Faktiske inntekter Gjennomsnttslignede inntekter Underheng/overheng
Fra faktiske inntekter 2012 Fra faktiske inntekter 2013 Fra faktiske inntekter 2014 Fra faktiske inntekter 2015 Sum
2012 -50 000 -10 000 -10 000
2013 100 000 -10 000 20 000 10 000
2014 0 -10 000 20 000 0 10 000
2015 50 000 -10 000 20 000 0 10 000 20 000
Sum 100 000 -40 000 60 000 0 10 000 30 000  *70 000

*Faktiske inntekter kommet til beskatning i gjennomsnittsligningen (30 000) – Faktiske inntekter  (100 000)  i den samme perioden = underheng (-70 000)  Beløp kr. 70 000 føres i postene 2.7.2 og 1.6.2 forutsatt at det ikke føres på gevinst- og tapskonto.

Eksempel 2:

Første hele eierår var i 2013 og det ble valgt oppstart av gjennomsnittsligning allerede etter andre hele eierår, dvs. 2014, slik at det bare har vært to år med gjennomsnittsligning:

Faktiske inntekter Gjennomsnttslignede inntekter Underheng/overheng
Fra faktiske inntekter 2012 Fra faktiske inntekter 2013 Fra faktiske inntekter 2014 Fra faktiske inntekter 2015 Sum
2012
2013
2014 150 000 75   000 75 000
2015 150 000 50   000 50   000 100 000
Sum 300 000 125   000 50   000 175 000  * 125 000

*Faktiske inntekter kommet til beskatning i gjennomsnittsligningen (175 000) – Faktiske inntekter  (300 000)  i den samme perioden = underheng (-125 000) Beløp kr. 125 000 føres i postene 2.7.2 og 1.6.2,  forutsatt at det ikke føres på gevinst- og tapskonto.