Aker og Oceanwood vil by på Norske Skog aksjene. – En spennende løsning, mener adm.dir Arne Rørå i NORSKOG
23. november 2017
Norske Skog-styret: Begjærer trolig konkurs. Styret i Norske Skogindustrier svarer Aker og Oceanwood.
23. november 2017

Skattelettelser med betydning for skogbruket. Lavere sats på alm.inntekt, redusert formuesskatt og fjerning av maskinskatten.

Vekstfremmende skatte- og avgiftslettelser

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2018 følger opp enigheten i Stortinget om en skattereform.

– Regjeringen gir skattelettelser som fremmer vekst og investeringer i norske arbeidsplasser. Vi senker skattesatsene for personer og bedrifter og vil gjøre det mer lønnsomt å investere i Norge, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Regjeringen foreslår nye skatte- og avgiftslettelser på til sammen 3 milliarder kroner, med bokført virkning på 0,7 milliarder kroner i budsjettåret. Regjeringens forslag innebærer at samlede netto skatte- og avgiftslettelser under denne regjeringen er om lag 26 milliarder kroner.

Regjeringen gjennomfører sentrale deler av skattereformen som et bredt Stortingsflertall ble enige om i fjor. Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 24 prosent til 23 prosent både for selskap og personer, og verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler i formuesskatten økes fra 10 prosent til 20 prosent. I tillegg foreslår regjeringen fritak for eiendomsskatt på produksjonsutstyr. Regjeringens forslag til skatteopplegg gjør det mer lønnsomt for næringslivet å investere i og skape nye arbeidsplasser i Norge.

Regjeringen legger til rette for et grønt skatteskift. Budsjettet for 2018 bidrar til at miljøskader prises på en bedre måte og innebærer flere endringer som forsterker klima- og miljøinnretningen i avgiftssystemet.

Det er mer informasjon om regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2018 i faktaark om skatteendringer.