Budsjettforhandlingene resulterte ikke i fritak for gevinstbeskatning
12. november 2014
Viktig høyesterettsdom for skogeiere avsagt i dag.
12. desember 2014

Vellykket skatteforum på Litteraturhuset

Deltagerne fikk et godt innblikk i hva Scheelutvalget foreslår gjennom et meget innholdsrikt og interessant foredrag av Statssekretær i Finansdepartementet Jon Gunnar Pedersen.

Videre kom seniorøkonom hos NHO, Michael Riis Jacobsen (bildet) med refleksjoner rundt hvordan dette ville påvirke verdiskapningen i norsk næringsliv.

Til slutt redegjorde Benthe E. Løvenskiold fra NORSKOG for hvordan disse forslagene sammen med andre pågående prosesser innenfor skatt for skogbruket kan påvirke fremtiden for næringens utøvere.

Her kan du se presentasjonene fra forumet:

 

«Oppgaven til Scheelutvalget var å vurdere selskapsbeskatningen i lys av den internasjonale utviklingen. Nå er innstillingen fra utvalget klar. Hva er hovedkonklusjonene?» Jon Gunnar Pedersen, Statssekretær Finansdepartementet 

«Hvilken betydning har Scheelutvalgets innstilling for verdiskapingen?»
Michael Riis Jacobsen, seniorøkonom NHO

«Hvordan vil landbruket påvirkes hvis forslagene følges, og hva er viktig for skogbruket?» Benthe E. Løvenskiold, NORSKOG