Skatteetaten snur etter innsigelse fra NORSKOG
27. mars 2015
Innspill fra Alliansen for norsk, privat eierskap til høringen om «Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi»
10. april 2015

NORSKOGs innspill til Scheelutvalgets innstilling

NORSKOG sendte forrige uke inn vårt tilsvar til høring "Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi". Scheelutvalget hadde et stort og omfattende mandat, så i vår høringsuttalelse gikk vi kun inn på de områdene som har direkte innvirkning på skogbruk som næring.