NORSKOGs innspill til Scheelutvalgets innstilling
7. april 2015
Sensible bamser i Hedmark
14. april 2015

Innspill fra Alliansen for norsk, privat eierskap til høringen om «Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi»

De 11 næringsorganisasjonene som inngår i Alliansen for norsk, privat eierskap er NHO, Virke, Norges Bondelag, Bedriftsforbundet, NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Norges Lastebileier-Forbund, NARF, Norges Rederiforbund, MEF og Norges Fiskarlag