Flertallet vil lempe på priskontrollen
3. februar 2016
Sterk kritikk av Grønn skattekommisjon fra Statskog, Skogeierforbundet og NORSKOG
5. februar 2016

Formuesskatten svekker hele bredden av Bedrifts-Norge

Bredden av norsk næringsliv, fra primærnæringene til handel, tjenestesektoren og industrien, har derfor gått sammen i Alliansen for norsk, privat eierskap, og foreslått avvikling av formuesskatten på næringsinvesteringer – også omtalt som arbeidende kapital.

Den siste uken har tilhengere av dagens formuesskatt forsøkt å fremstille det som om forslaget fra Alliansen kun gavner de aller rikeste av oss. Dette er feil. Det er derfor verdt å minne om at anslagsvis 263 000 personer, over halvparten av alle som betaler formuesskatt, gjør det på mindre investeringer i næringslivet. Ni av 10 med formuesskatt på arbeidende kapital har under 10 mill. kroner i netto likningsformue i 2016 og 99 prosent har under 50 mill. kr i netto likningsformue. Og for å sette det i perspektiv, 50 mill. kroner er mindre enn hva som kreves av investeringer av eier i en gjennomsnittlig industribedrift med 20 ansatte.

Formuesskatt på arbeidende kapital rammer bredt, og det er de mindre bedriftene som er mest opptatt av å finne en løsning på formuesskatten.

Antall personer med formuesskatt på næringsrelatert kapital og private aktiva, etter netto likningsverdi i 2016: