Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper
25. juni 2014
Statsbudsjettet for 2015 – Innspill fra NORSKOG
16. august 2014

Formuesskatt på dagsorden

Sjefredaktør Amund Djuve har gode poenger i sin leder i Dagens Næringsliv 6.8 og tar til motmæle mot argumentene om formuesskattens fordelingseffekt.

«Men fordelingseffekten er ikke noe godt mål på hvor problematisk denne skatten er for næringslivet. Den påvirker investeringsbeslutninger og den påvirker lokaliseringsbeslutninger. Den resulterer i overinvesteringer i eiendom, og underinvesteringer i mer produktiv virksomhet. Den medfører et stort og i noen tilfeller uoverstigelig hinder for nyetablering av kapitalintensiv virksomhet som ny industri.

Siden den gir norske kapitalister incentiver til å flytte ut eller gjemme pengene i eiendom, fører den også til mindre norsk privat eierskap i et land der staten eier over en tredjedel av verdiene på Børsen.»

Se Skattealliansens videoklipp om formuesskatten her:

http://www.youtube.com/watch?v=AQ6xjODAcXU

http://www.youtube.com/watch?v=JLPe3ldJ_WI