Årsmøtet i Hedmark Høyre – ulven og skogen under lupen
15. februar 2016
Ta næringslivet på alvor
29. februar 2016

Finansdepartementet vurderer overgangsordning

I et svar til Line Henriette Hjemdal (KrF) skriver finansministeren bl.a.:

«Jeg ser at for noen skogeiere kan den vedtatte overgangsordningen få virkninger som er mindre fordelaktige enn virkningene av regelverket som gjaldt da skogsdrifter ble gjennomført, og at overgangsordningen dermed kan oppfattes som urimelig. Fram mot Revidert budsjett vil jeg derfor vurdere om det bør gis en ny overgangsordning ved endret virksomhetsvurdering som bl.a. innebærer en mer gradvis inntektsføring av inntekt som står ubeskattet ved uttreden av gjennomsnittsligningen.»

 

Les spørsmålet og hele svaret her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/svar-pa-sporsmal-nr2.-549-fra-stortingsrepresentant-line-henriette-hjemdal/id2475982/