Vedsentralen gikk tom for bjørkeved i desember. Nå må de selge augustveden
8. februar 2018
Er du vår nye virkeskjøper i Rogaland og sør-Hordaland?
8. februar 2018

15.februar, SKOGFORUM om ulv. Meld deg på i dag og delta i debatten!

ULV – overvåking og vurdering av bestandsstørrelse

Ulvebestanden i Skandinavia er godt kartlagt. Allikevel benytter interessegruppene forskjellige bestandstall, og avviser kategorisk motpartens. Den saklige debatten avspores ved å så tvil om faktagrunnlaget, noe som belaster tilliten til miljøforvaltningen. Er bestandstallene egentlig gode nok, og hvem forvalter den objektive sannhet? Hvilken presisjon kreves egentlig for å kunne forvalte ulven som art, og hvordan kan man effektivt holde en tilstrekkelig oversikt over betandssituasjonen?

Bestandsestimater for store rovdyr. Hvordan beregnes dette i Norge og Sverige?
Jonas Kindberg, Leder Rovdata v/Norsk institutt for naturforskning

SNO sine oppgaver knyttet til forvaltning og overvåking av store rovdyr.
Jan Huseklepp Wilberg, Seniorrådgiver, rovviltseksjonen, Statens Naturoppsyn

Hvordan brukes bestandstallene i forvaltningen?                                                                                                                                                                            Reidar Åsgård, Nestleder av rovviltnemda i Hedmark

Hva har interessegrupper og distriktsbefolkning egentlig behov for?
Knut Arne Gjems, HJFF

Når: Torsdag 15.februar kl. 13.00 – 16.00
Hvor: Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, Oslo

Påmelding til firmapost@norskog.dev.indexportal.no innen 8.februar.