Bonde frifunnet for å ha ødelagt fuglereir
10. september 2018
Han skal til Oslo for å kjempe mot skogvern: – Vi har så gode fakta at vi håper det er nok
11. september 2018

Seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum 18.09.18

Naturbruksalliansen inviterer til et seminar om forvaltningen av ulv i Norge på Norsk Skogbruksmuseum på Elverum tirsdag 18. september kl 18.00 – 20.30.

Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner. Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner:

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Glommen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold.

 

Seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum 18.09.18

 

Den norske delen av den skandinaviske ulvebestanden er i vekst, og dette skaper utfordringer for enkeltmennesker, lokalsamfunn, beitenæring, jakt, friluftsliv og utmarksnæring over store deler av Østlandet.

 

Naturbruksalliansen inviterer til et seminar om forvaltningen av ulv i Norge på Norsk Skogbruksmuseum på Elverum tirsdag 18. september kl 18.00 – 20.30.

 

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Atle Hamar kommer til seminaret for å gi oss sitt syn på hvordan ulvebestanden i Norge skal forvaltes i tida som kommer, og hvordan Stortingets føringer for ulveforvaltningen skal følges opp. Vi har også invitert Stortingsrepresentanter fra flere politiske partier til politisk debatt om temaet.

 

Ordstyrer og debattleder: Terje Svabø

Program:

17.40 Kaffe og biteti

18.00 Velkommen og innledning
Gunnar Gundersen, Leder for Naturbruksalliansen

18.10 Forvaltningen av Ulv i Norge: Hvordan skal Stortingets føringer følges opp?
Atle Hamar, Statssekretær i Klima- og miljødepartementet

18.35 Bestandsstatus for ulv i Norge og Skandinavia
John Odden, Seniorforsker i NINA/Rovdata

18.50 Rovviltnemdenes rolle i ulveforvaltningen
Reidar Åsgård, Nestleder i Rovviltnemda i region 5

19.05 Bestandssituasjon og forvaltning av ulv i Sverige
Gunnar Glöersen, Rovdyransvarlig i Svenska Jägareförbundet

 

19.30 Politisk paneldebatt. Innledning ved Knut Arne Gjems, leder i NJFF Hedmark

 

Følgende representanter fra de ulike partiene deltar:

Venstre: Atle Hamar, Statssekretær i  Klima- og miljødepartementet
Arbeiderpartiet: Per Gunnar Sveen, fylkesrådsleder
Høyre: Kristian Tonning Riise, stortingsrepresentant
Fremskrittspartiet: Morten Ørsal Johansen, stortingsrepresentant
Senterpartiet: Marit Arnstad, stortingsrepresentant
Kristelig Folkeparti: Oluf Maurud, fylkesleder i Hedmark KRF
Sosialistisk Venstreparti: Hilde Mari Bjørke, fylkesleder i Hedmark SV

 

20.30 Oppsummering og avslutning
Gunnar Gundersen, leder for Naturbruksalliansen

 

Seminaret er åpent for alle og gratis.  Evt. bidrag til alliansens arbeid: Vipps nr 527377.

Velkommen!!