Statssekretær Widar Skogan (KrF) forteller om muligheter i ulvesonen
19. september 2019
XL-Bygg Haslestad blir til Bygger’n
20. september 2019

Seminar om næringsutvikling i ulvesonen trakk nær 100 til Skogmuseet

Nær 100 personer deltok på seminar på Skogmuseet med tema «Mulighetene for utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesonen». Seminaret ble arrangert av Naturbruksalliansen, der NORSKOG er et av medlemmene.

Nær 100 personer deltok på seminar på Skogmuseet med tema «Mulighetene for utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesonen». Seminaret ble arrangert av Naturbruksalliansen, der NORSKOG er et av medlemmene.

 

Det var en godt informert statssekretær fra LMD Widar Skogan (KrF) som holdt åpningsinnlegget. Som tidligere sauebonde var han godt kjent med problematikken rundt rovdyr.

 

Hovedbudskapet fra han var at Stortingets vedtak skal følges, – selvsagt. Vi må felle nok ulveflokker til at vi kommer ned på bestandsmålet som Stortinget har vedtatt. Dette ble tatt svært godt i mot av de fremmøtte.

 

NORSKOGs direktør Arne Rørå konstaterte at skogeierne lider store tap i ulvesona som i dag ikke kompenseres for:
– Skogeierne har 35 millioner kroner i året i tapte utmarksinntekter som følge av ulv. Dette reduserer verdien på skogeiendommene i ulvesona med 750 mill kroner. Regjeringen har ikke fulgt opp Stortingets beskjed om å få på plass en ordning for tapte rettigheter. Regjeringen mener å ha oppfylt dette med en årlig bevilgning på 20 mill til kommunene, men disse er øremerket konfliktdempende og ingenting går til erstatning for tapte rettigheter. Det er sterkt konfliktskapende at storsamfunnet ønsker ulv, men overlater regningen til enkeltpersoner på denne måten, konstaterte Rørå for forsamlingen. 

 

Ulveseminaret på Elverum ble avsluttet med politisk debatt med Ap, Sp, H, MDG og KrF. (Foto Benthe Løvenskiold).