Rovviltnemnder vil fortsatt skyte tre ulveflokker innenfor ulvesonen
14. oktober 2019
NORSKOG på høring i finanskomiteen
14. oktober 2019

Rovviltnemnder opprettholder vedtak om å skyte tre ulveflokker

Rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold avviser klagene på vedtaket om å felle alle ulvene i tre flokker innenfor ulvesonen.
Rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold avviser klagene på vedtaket om å felle alle ulvene i tre flokker innenfor ulvesonen.
 

Rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold avviser klagene på vedtaket om å felle alle ulvene i tre flokker innenfor ulvesonen.
– Det var konsensus om at det ikke er kommet inn ny informasjon i de klagene som er levert, og dermed ble vedtakene stående, sier Arnfinn Nergård, leder i Rovviltnemnda i Hedmark, til Nationen, etter at de to rovviltnemndene møttes på Hamar mandag.
I september ble det vedtatt at flokkene Letjenna, Mangen og Rømskog innenfor ulvesonen, og tolv dyr i de delene av Hedmark og Akershus som ligger utenfor ulvesonen, skal skytes under jakten til vinteren. En rekke organisasjoner leverte inn klager på vedtakene.
Begge vedtakene under mandagens møte ble vedtatt med sju mot to stemmer.
Saken går nå videre til Klima- og miljødepartementet som skal komme med en endelig avgjørelse på hvor mange ulver som skal felles.

 

 

NTB