Vil drøfte et skille mellom jord og skog i konsesjonsloven
15. desember 2015
NORSKOGs innspill til forslaget til ny skattereform – Bedre Skatt
17. desember 2015

NORSKOG med innspill om ulv

Nå går debatten om ulv igjen for fullt i Stortingets korridorer. NORSKOG har oversendt sine innspill til Klima- og Miljødepartementet som du kan lese her. - Nå er det viktig for skogeiere i ulveområdene at organisasjonene engasjerer seg, mener Gaute Nøkleholm i NORSKOG.