Felling av to hele ulvefamilier delvis innenfor ulvesonen på Østlandet.
1. desember 2017
Her tester forskere en ny beltegående skogsmaskin
4. desember 2017

Kommentar til felling av Osdalsflokken og Julussaflokken

Vi er derimot ikke fornøyd med at jakta ikke starter før 21. desember sier Rørå. Da mister man 3 gode uker med sporsnø. At Helgesen vedtar å felle Julussaflokken  og Osdalsflokken er bra, men det skulle bare mangle. De to flokkene har det vesentlige av sitt revir utenfor sona, der hvor det ikke skal være ulv. NORSKOG mente at det bure vært tatt ut flere dyr. Helgesen legger seg nå på det nivået som var innstillingen til rovviltnemndene, mens nemndene fattet vedtak om at også  Slettåsflokken skulle tas ut. Konsekvensen er at vi nå kommer til å ha en ulvebestand som er vesentlig større enn Stortingets bestandsmål. Vi vet nå at det er flere av de parene som har ynglet i vår så bestanden er klart høyere enn statistikken tilsier.