Skogsbilveger kan tilpasses endret klima
3. april 2014
INON og skogsveier
2. mai 2014

Innspill til Stortinget om oppfyllelse av rovviltforliket

Brevet var et innspill i forbindelse med komiteens behandling av et representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Janne Sjelmo Nordås og Geir Pollestad, om tiltak for å oppfylle rovdyrforliket. Organisasjonene er enige i forslaget, men har kommet med utfyllende kommentarer til en del av punktene.

 

Les hele innspillet her