Høringssvar om EUs tømmerforordning mot ulovlig hogst
17. januar 2013
Miljøverndepartementet utvider SNOs fullmakter
9. februar 2013

Hvem skal ut?

Etablerer ny flokk
Ulveparet i Østmarka har vist brunstadferd, og sannsynligheten for et valpekull nær hovedstaden i løpet av våren skulle da være stor. Det innebærer at en ny ulveflokk antakelig er under etablering. Dersom det viser seg at ulvene i Østmarka blir en familiegruppe i løpet av våren bør det innebære at en av flokkene i de mest konfliktfylte områdene må tas ut dersom Stortingets bestandsmål skal overholdes.

 

Les mer om oppdaterte tall vedrørende ulv i Norge hos Rovdata:

 

uMånedsrapp_3_1213_20jan