Skog må brukes for å ha klimaeffekt
21. januar 2014
Slaget om formuesskatten står nå
7. mars 2014

Einartsforvaltning eller biologisk mangfold?

I siste utgave av årringer trykket vi en kronikk av Klaus Høiland, Professor ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. Etter ønske publiserer vi den nå også på nettsidene våre.