Sandra Borch møter skognæringa
29. oktober 2021
John Are Lindstad tar over som administrerende direktør ved Skogkurs
2. november 2021

Rekordpriser for tredje kvartal

Statistikken fra SSB viser en gjennomsnittlig sagtømmerpris for gran på 607 kr/m3, og tilsvarende pris for furu på 584 kr/m3.

Rekordhøy tømmerpris for tredje kvartal

Den gjennomsnittlige tømmerprisen har økt til 476 kr/m3, den nominelt høyeste tømmerprisen noen gang. Dette er en økning på 32 % i forhold til tredje kvartal år 2020. Prisøkningen skyldes rekordpriser for sagtømmer; mens massevirkeprisen er fremdeles lav. Statistikken fra SSB viser en gjennomsnittlig sagtømmerpris for gran på 607 kr/m3, og tilsvarende pris for furu på 584 kr/m3.

 

Økt tømmersalg

De gode sagtømmerprisene har vært en viktig faktor for økt avvirkning sammenlignet med fjoråret. Innmålt volum for tredje kvartal ble 2,7 millioner m3, en økning på 17 %. Vi ser av statistikken at det først og fremst er sagtømmer som står for økningen av volumet. – Med de gode skurtømmerprisene som har vært, er det naturlig at det er prioritert skurtømmer-rike bestand, og at apteringen har hatt fokus på å legge mer av stokken over i skurtømmer, forteller Per Kveseth, daglig leder i NORTØMMER.

 

Eksporten har også økt i denne perioden, da norsk industri har hatt mer enn nok tømmer. 999 000 m3 ble eksportert i tredje kvartal, kontra 778 000 m3 i samme tidsperiode i 2020. Sagtømmereksporten utgjorde nesten halvparten av tømmereksporten.