Kronikk: Hvorfor svarer ikke Økokrim på kritikken?
2. desember 2023
Innspillsrunde: Områder for naturtypekartlegging  
5. desember 2023

Statsbudsjett 2024: Rekordhøy bevilgning til skogvern

Forhandlingene om neste års statsbudsjett er nå ferdige. I budsjettforliket mellom partiene er potten til frivillig skogvern økt med 449 millioner kroner.

 

I tillegg er partene enige om 200 millioner kroner til saldert budsjett i år. For 2024 blir bevilgningen totalt 800,4 millioner. – I samarbeid med de andre skogeierorganisasjonene og miljøorganisasjonene har NORSKOG arbeidet med å heve potten til skogvern. Vi er svært fornøyde med at regjeringspartiene og SV har lyttet til oss, sier Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef i NORSKOG. 

 

 – Den salderte bevilgningen på 200 millioner kroner er svært viktig. Dette betyr at køen av skogeiere som venter på utbetaling reduseres, og man kan forvente at vernevedtaket i desember går som normalt, påpeker Løvenskiold. 

 

Ønsker stabilitet og forutsigbarhet 

 

NORSKOG er spent på om neste års bevilgning vil gå til de private skogeierne, eller om det er et ekstra ordinært løft for å utbetale erstatning i forbindelse med vern av nasjonalpark Østmarka eller Statskog. For NORSKOG er det viktig at skogvern-posten ikke fortsetter å bli en forhandlingspost i statsbudsjettet og at bevilgningene fremover holdes på et stabilt nivå.  

 

 – Enkelte skogeiere har ventet i opptil fem år med å få utbetalt sin erstatning, og for at nye skogeiere skal ønske å gå i en prosess om vern av sine arealer må de vite at prosessene gjennomføres ryddig og effektivt. Dette har ikke vært tilfelle de siste årene, forklarer Løvenskiold.  

 

NORSKOG undersøker nå budsjettet nærmere med tanke på  andre relevante forlik i budsjettet. For NORSKOG og alle norske skogeiere er det viktig at økningen til frivillig skogvern ikke påvirker øvrige rammevilkår for skogbruket.