Privat eierskaps betydning for arbeidsplasser
13. juni 2022
Foreslår å verne deler av Østmarka som nasjonalpark
23. juni 2022

Regjeringen øker potten til frivillig vern med 50 millioner

– Vi opplever at mange skogeiere har stått i kø for å få å få kompensasjon etter å ha inngått avtale om vern av skogområder. Økningen betyr at ventetiden blir kortet ned, sier Benthe E. Løvenskiold.

50 millioner ekstra til frivillig vern

Regjeringen foreslo i mai å kutte bevilgningen til skogvern med 50 mill. kroner. Etter forhandlinger med SV har de nå igjen økt potten med 50 mill. kroner, til totalt 435 mill. kroner. Vi er med dette på samme nivå som før det forslåtte kuttet.

 

– Vi i NORSKOG er fornøyd med denne utviklingen, forteller næringspolitisk sjef Benthe E. Løvenskiold. – Vi opplever at mange skogeiere har stått i kø for å få  kompensasjon etter å ha inngått avtale om vern av skogområder. Økningen betyr at ventetiden ikke vokser videre.

Regjeringen og SV vil også sette av 20 mill. kroner ekstra til restaurering av myr.

 

Satsing på avansert biodrivstoff

Regjeringen har sammen med SV blitt enige om å satse mer på biodrivstoff. De er blitt enige om følgende verbale forslag:

 

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med tilsvarende modell som Sverige for Norge for avansert biodrivstoff, og snarest mulig utarbeide et rapporteringssystem for bruk av bærekraftig biodrivstoff utover omsetningskravet, som oppfyller bærekraftskriteriene for biodrivstoff, og som ikke inneholder biodrivstoff med avskogingsrisiko. Dersom Sverige i prosessen med EU-kommisjonen ikke får gjennomslag for den foreslåtte modellen, bes regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til ny modell.»

 

  • Ferdig talldokument finner du HER 
  • Ferdig verbaldokument finner du HER.