Byggebransjen velger fossile løsninger
1. februar 2018
Tidenes høyeste tall for Moelven i 2017
2. februar 2018

Regjeringen har besluttet at ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser overføres fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet (LMD).

NORSKOG synes dette er et viktig signal. Ved at de høstbare viltressursene legges til LMD viser regjeringen at de ser at dette er en inntektskilde. Utmarksnæring har bestandig vært et viktig område for NORSKOGs medlemmer, – en naturlig del av eiendommens næringsgrunnlag. Vi ser derfor frem til at dette nå overføres til LMD og på den måten får større fokus.