NOAH tapte ulvesak – byfogden stopper ikke jakt i Slettås
7. januar 2019
Ny giv i Velg Skog
8. januar 2019

Program og informasjon – Fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak

Rovdyrpolitisk fakkeltog i Oslo 8.01.19 - Endelig program

Rovdyrpolitisk fakkeltog i Oslo 8.01.19 – Endelig program

 

17.30-18.00 Oppmøte på Youngstorget

 

18.00 Innledende orientering v/Knut Arne Gjems, leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund
Utdeling av fakler skjer der Torggata forlater Youngstorget

 

18.10 Felles avmarsj til Stortinget

 

19.00 Appeller på Eidsvoll plass

Musikalske innslag ved Spelloppmaker

Knut Arne Gjems, ordstyrer
Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag overleverer felles budskap til Stortingets presidentskap v/ Morten Wold, Stortingets 2. visepresident
Kari Anita Furunes, Ordfører i Meråker kommune og representant for
ordføreroppropet overleverer et budskap til Stortingets presidentskap
v/ Morten Wold, Stortingets 2. visepresident
Per Jon Anti, nestleder i Norske Reindriftssamers Forbund
Runar Sjåstad, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
Anders Kiær, Nestleder i Trøndelag Høyre og medlem av Høyres sentralstyre
Trygve Slagsvold Vedum, Stortingsrepresentant og leder for Senterpartiet
Terje Halleland, Stortingsrepresentant for FrP
Nils Solberg, leder for Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk
Hanne Velure, leder for Utmarkskommunenes Sammenslutning
Gunnar A Gundersen, leder for Naturbruksalliansen og næringspolitisk sjef i Glommen Skog

 

20.00 Markeringen avsluttes

 

Fakkeltog og markering ved Stortinget 8.01.19 – Retningslinjer for opptreden, vakthold og sikkerhet:

 

Opptreden

• Den planlagte markeringen vil få størst påvirkningskraft dersom alle deltagere viser normal, rolig og verdig oppførsel – slik som ved forrige markering i 2017
• Vi oppfordrer sterkt til at dette videreføres selv om frustrasjonen hos mange er stor!
• Eventuelle tilløp til uro eller ordensforstyrrelser under markeringen vil kun svekke saken.
• Vi oppfordrer alle til å ignorere eventuelle motdemonstranter
• Ved tilløp til uro eller uakseptabel oppførsel – enten fra deltagere eller motdemonstranter -ta kontakt med politi som vil være til stede i gatene
• Sikkerhetsvaktene skal ha gule vester. Vi ber derfor om at ingen andre enn vaktene har på gule vester under markeringen.
• Alle skilt og bannere, samt alle former for avfall må tas med fra stedet
• Forsøpling er ikke tillatt og kan bli bøtelagt av politi

 

Vakthold

 

• Arrangør er pålagt å stille med egne vakter, og dette løses ved at to personer utpekes pr buss
• Vaktene skal ha gule vester merket «VAKT»
• Vaktene skal gå på hver side av toget
• Politi vil være til stede langs fakkeltoget og på Eidsvolls plass foran Stortinget
• Vaktene tar umiddelbart kontakt med politi på stedet ved tilløp til uro, eller uakseptabel opptreden, uhell eller alvorlige helsetilfeller
• Dersom man ikke oppnår kontakt raskt nok med tilstedeværende politi, ved akutt fare for liv og helse, ring 112 (sikkerhet) eller 113 (helse)

 

Sikkerhet

 

• Hold fakler i god avstand til andre og pass på at yttertøy, bannere og annet ikke antennes
• Det blir satt frem egne vannkar til slukking av fakler ved Eidsvolls plass foran Stortinget– benytt disse og kast faklene kun på anvist sted
• Ikke lag bål av fakler
• Raketter, kinaputter og annet som lager skarpe smell er STRENGT FORBUDT