Nordmenn har satt ny terrasserekord hos Moelven
26. juni 2020
Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, 2019/2020
30. juni 2020

Presisjonsgjødsling i Stangeskovene

 

 

 

Selv ikke skogen vokser inn i evigheten. Binding av karbon i skog står sentralt i arbeidet med klimautfordringene. Gjødsling øker tilveksten og dermed karbonlagringen i skog. 

 

– De fleste virkemidlene vi har i skogbruket gir resultater langt frem i tid. Ett av virkemidlene vi har, som virker raskt, er gjødsling kunne Yngve Holth i NORSKOG fortelle under sitt innlegg. 

 

Yngve Holth forteller Statsråden om effekter av gjødsling.

 

Pilot Marius Johansen i Scandair ga ministeren og de andre oppmøtte en demonstrasjon av utstyret som brukes. Selskapet driver fire arbeidslag med helikopter og lastebil som opererer i Norge, Sverige og Finland. Presisjonen på både flyvningen og gjødslingen var høy. Sammen med Naturpartner planlegger og gjennomfører de arbeidet.

 

– Hvordan kan vi gjøre dette miljømessig bra? Svaret har vært gode systemer og presis teknologi, sa den erfarne piloten. 

 

Med et GPS-basert planlegging- og sporingssystem kan det gjøres effektivt og med hensyn til de kartlagte miljøverdiene. 

 

Bjørn Lybæk i Stangeskovene AS fortalte om selskapets virksomhet og dets rolle som skogeier. Eiendommen er på 227 000 dekar skog og avvirker om lag 23 000 kubikkmeter i året. Mye av virket går til selskapets to sagbruk. De siste årene har de gjødslet om lag 700 mål i året. Den årlige tilveksten i skogen kompenserer for utslippet til om lag 25000 personbiler årlig. Med gjødslingen økes karbonopptaket til å kompensere for ytterligere 2500 biler. 

 

– Dette er galkult! sa en tydelig imponert minister som også fikk en prøvetur med helikopteret. Utover pilotens åpenbare ferdigheter kom hun også med lovord om skognæringens evne til å bidra i klimasaken. 

 

– Vi må legge til rette for at det skal være attraktivt for næringen å holde på i Norge. 

 

Ifølge Yngve Holth vil næringens oppgave fremover være å kartlegge flere egnede arealer for gjødsling. Fra myndighetene ønsket han mer stabile rammevilkår for å fortsette dette arbeidet.