Uttalelse: Kortreist, smart og klimanøytralt
19. mars 2018
Høring om nytt regjeringskvartal i tre
19. mars 2018

Presenterte rapport om tømmerhavn for drammensregionen

Drammensregionens Virkesterminaler AS (DVT) har fått utarbeidet en rapport for tømmerhavn for å dekke behovet i Østlandsregionen. Rapporten peker på fem alternativer for fremtidig lokalisering.

DVT har dispensasjon fra Lier kommune til å drive eksport av tømmer fra tømmerhavna på Lierstranda frem til 2022. Etter dette ønsker Lier kommune å utvikle området til en fjordby med boliger og næringsliv.

Fylkesmannen i Buskerud har deltatt i styringsprosjektet for prosessen, og har i arbeidet med å finne alternativ lokalisering, etterlyst faktagrunnlag og analyser av blant annet virkestrømmer, logistikk, økonomi og fremtidige behov. Plasseringen av en tømmerterminal for drammensregionen er en krevende sak, med mange ulike hensyn og interesser, både lokalt og nasjonalt.

Under en pressekonferanse fredag 16.mars presenterte styreleder Stig Hellerud i DVT fem alternativer til fremtidig lokalisering.

Disse er:

Lahellholmen

Gullaugodden

Dagens havn

Holmen

Holmestrand sør

Rapporten som ble presentert er laget av blant andre Norges skogeierforbund, Nortømmer, Viken skog, Glommen skog, Cowi, NIBIO, Buskerud fylkeskommune og Drammensregionens Virkesterminaler AS.

Fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune har besluttet å starte arbeidet med en regional plan for tømmerhavn i drammensregionen.