Arbeidskraftsituasjonen og vårplantesesongen 2021 i Innlandet
25. mars 2021
Staten og grunneierorganisasjonen vant en knusende seier i ulverettsaken i Høyesterett.
26. mars 2021

Positive søkertall og opptak til skogstudiene

Det siste året økte søkningen og opptakstallene til skogbruk for både de yrkesfaglige naturbruksskolene og til de høyere skogutdanningene hos Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) og Høgskolen i Innlandet (HINN), Campus Evenstad.

Foto tatt i UMB parken.

Innenfor skogsektoren er det mange typer jobber, fra praktiske og fysiske arbeidsoppgaver ute i skog og mark, til mer administrasjon og ledelse, eller forskning både nasjonalt og internasjonalt. Alle jobbene er like viktige, og alle typer mennesker er velkomne inn i næringen. Og spesielt trenger vi flere jenter for å bli bedre rustet for fremtidens krav til nytenking og mangfold.

 

 

Les hele saken på VELG SKOG her.