Utvikler nytt dørsystem i trefiber
1. august 2019
Nu startar rättegången om skogsbranden
2. august 2019

Østmarka – et flott vindu å vise næring gjennom

Diskusjonen rundt nasjonalpark i Østmarka skaper engasjement. Forslaget er å verne et større skogområde som også brukes mye til friluftsliv av Oslo bys innbyggere.

Men skogbruket i Østmarka har lange tradisjoner og har gjennom generasjoner gitt råstoff og verdiskapning til landet vårt. Råstoffet er tre, som er et fornybart naturprodukt som kan brukes til å dekke alt fra grunnleggende behov som byggematerialer til hus over hodet, til moderne tilsetningsstoffer i kosmetikk som erstatter fossile materialer. (Og mye mer. Alt som kan lages av olje, kan lages av tre). For dette er råstoff som kan brukes igjen og igjen, fordi skogen vokser opp igjen etter hogst.

 

Gjør historien levende

Drift av skogen kan selvsagt gjøres på andre plasser i Norge enn i Østmarka, men det fine med Østmarka er at det er arena der folk ferdes og derfor får næringen vist seg frem. Det virker av og til som om fredning oppfattes som eneste måten å ta vare på historien på. Naturens historie og menneskenes historie. Bygninger fredes de også. Gamle industrilokaler blir museer:

– «Kom hit og se hvordan vi gjorde det da hvalfangst var en næring, eller ysting på sætrene, hesjing, – eller fløting for den saks skyld. Og betal museumsbilletten. Eller; se hvordan skogen kunne sett ut hvis vi aldri hadde brukt den».

 

Bærekraftig drift

Men hva med å omfavne det dynamiske samfunnet vi faktisk er en del av? Og dagens næringer, som vi faktisk lever av, som driver samfunnet vårt rundt? Hvordan skaper vi forståelsen for dem? Ved å vise det fram!

Og der er Østmarka kjempefin. Drifta gjennom tidene som naturlig nok preger naturen der, kan fortelle historien om bærekraftig bruk av en grønn og fornybar ressurs. Og dagens skogbruk drives like bærekraftig.

 

Ikke lag museum av Marka

I Østmarka driver også kommuneskogene med andre hogstmetoder og skjøtsel som gjør denne unik som testområde. At urbane Osloboere som ikke lever med naturbruk like tett på hverdagen her kan få innsikt i bærekraftig naturforvaltning i sitt nærområde, er en verdi i seg selv. Informasjonsplakater og app´er om alt det spennende som skjer i bruken av skogen i Østmarka, ville være en bedre og billigere investering, enn å gjøre hele marka om til et museum. (Artsrikdommen er nemlig allerede ivaretatt gjennom reservatvern.)

 

Line Venn, kommunikasjonssjef i NORSKOG