Borregaard vant Eksportprisen 2020
8. oktober 2020
Krisen i skogbruket
8. oktober 2020

Ola Mæle selger skogeiendommene i Namdalen

Rapporten viser at får stadig mer kubikk og flere miljøverdier i skogene våre.

Av Arne Rørå.

 

I følge Trønder-Avisa selger Ola Mæle aksjene i selskapene Namdal Bruk AS, Store Bjørhusdal Bruk AS, Tunnsjø Bruk AS og Van Severen & Co AS til det tyske selskapet LAM Land- und Forstwirtschaft, som eies av den tyske stiftelsen Lukas-Stiftung gjennom selskapet Lukas Asset Management SE & Co. KG. Etter det NORSKOG erfarer står den tyske familien Aldrecht bak Lukas Stiftung. Aldrecht er grunnleggeren av «billigmat kjeden» Aldi og det er en av grunnleggerens sønner som står bak Lukas stiftelsen. LAM har skog og landbruk som eneste virksomhetsområde og eier landbruks- og skogeiendommer i Tyskland og flere andre land.

 

Salget er ikke omfattet av konsesjonsloven da Mæle selger alle aksjene i selskapene, noe som tilsier at hjemmelen til eiendommene forblir i de opprinnelige selskapene. Prisen er ikke kjent, men det er grunn til å anta at dette er ny prisrekord for denne type arealer nord for Dovre.

 

De fire selskapene som selges utgjør totalt 591.000 dekar, derav 180.000 dekar produktiv skog. Ola Mæle beholder Skorovass Gruber AS på om lag 140.000 dekar hvor han bl.a. utvikler en fjellandsby hvor det planlegges ca. 1000 hytter. I 2003 kjøpte Ulvik Kiær AS ca 1,4 mill dekar fra Norske Skog for 153 mill kroner. Etter en lengre rettsprosess mellom Ulvik Kiær AS og Mæle ervervet han halvparten av eiendomsmasse i 2009 for 88 mill. kroner.

 

Når en gigantisk norsk skog og utmarkseiendom nå selges til utenlandske interesser uten at konsesjonsloven kan benyttes for å regulere eierskapet så er det all grunn til å tro at dette vil sette fart i den norske debatten om hvem som skal eie norske ressurser og hvordan eierskapet skal reguleres. Men, skogbruk er bokstavelig talt en rotfast næring og trærne vil nok fortsatt stå å vokse i Namdalen uansett hvem som eier dem.