Kjøper Norske Skogs fabrikker
4. mai 2018
Sjokktall om biodrivstoff: Nesten halvparten laget av palmeolje
7. mai 2018

Oceanwood kjøper Norske Skog

https://www.dn.no/nyheter/2018/05/04/0728/Industri/oceanwood-kjoper-norske-skog

 

Oceanwood er ny eier av Norske Skog, ifølge en pressemelding fredag. Det britiske hedgefondet har inngått en aksjekjøpsavtale for kjøp av samtlige aksjer i Norske Skog.

Investeringsdirektør John Chiang i Oceanwood trekker frem at deres første investering i Norske Skog var i 2015, og at de siden har både støttet og arbeidet konstruktivt med konsernet.

– I november 2017, da det ble klart at det ville være vanskelig å oppnå en omforent løsning på de finansielle problemene i det tidligere Norske Skogindustrier asa konsernet, bestemte vi oss for å handle for å beskytte de operative selskapene. Når salgsprosessen nå er avsluttet, gleder vi oss til å arbeide med Norske Skogs ledelse og ansatte. Vi deler ambisjonen om å sørge for at det nye Norske Skog konsernet lykkes og realiserer potensial som vi mener ligger i virksomheten gjennom fortsatt omstilling og vekst, sier han i meldingen.

«Avslutter nesten to år med iherdig innsats»

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av at Oceanwood får relevante konkurranserettslige- og andre regulatoriske godkjennelser i berørte land, inkludert Australia og New Zealand. Denne prosessen antas å ta mellom fire og seks måneder.

Norske Skogs styreleder Sven Ombudstvedt sier at salget er en av de viktigste milepælene for Norske Skog-konsernet gjennom de siste årene.

– Det avslutter nesten to år med iherdig innsats og engasjement for å finne en løsning for Norske Skog konsernets kapitalstruktur. Oceanwoods beslutning om å kjøpe en majoritetsposisjon i det sikrede obligasjonslånet, og deretter beslutningen om å igangsette en salgsprosess, viste seg å være nøkkelen til å løse opp den fastlåste situasjonen som truet fremtiden til konsernets operative virksomhet.

Konsernsjef Lars P. S. Sperre i Norske Skog sier at med Oceanwood som en ny, sterk eier har konsernet og dets ansatte nå en unik mulighet til å bygge opp en robust forretningsplattform, som gjør det mulig å videreutvikle kjernevirksomheten og investere i lovende nye vekstprosjekter.

– Vi ønsker å takke våre kunder, leverandører og ansatte, som har utvist stor tillit og støtte gjennom hele prosessen, og vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet fremover, sier han.

Lang kamp for å unngå konkurs

Det børsnoterte konsernet Norske Skogindustrier asa meldte oppbud rett før jul i fjor, etter å ha kjempet for å unngå konkurs i rundt ett år. Selskapets største aksjonær og styreleder, Christen Sveaas, hadde da hele høsten ledet intense forhandlinger mellom ulike kreditorgrupper og aksjonærene.

I løpet av november mistet imidlertid selskapets største långiver, Oceanwood, tålmodigheten, og bestemte seg for å låse opp i den fastlåste situasjonen. Det britiske hedgefondet kjøpte ut flere andre sikrede långivere, deriblant GSO og Cyrus, og fikk dermed full kontroll over selskapets skjebne.

Samtidig allierte Oceanwood seg med Kjell Inge Røkke og hans Aker-konsern. Planen var at Oceanwood skulle tvinge frem en konkurs i Norske Skogindustrier, og at fondet sammen med Aker skulle by på selskapets papirfabrikker i det påfølgende konkurssalget. I slutten av mars ble det imidlertid klart at Røkke og Aker trekker seg fra samarbeidet.

Siden konkursen i desember har investeringsbankene Citibank og Evercore jobbet på spreng med å selge datterselskapet Norske Skog as, som eier konsernets syv papirfabrikker.

I midten av mars meldte DN at investor Jens Ulltveit-Moe leder en gruppering som har lagt inne et bud på mellom fire og fem milliarder kroner for papirkonsernet.(Vilkår)