Vedmangel flere steder i landet
28. februar 2018
Representantforslag om et statlig vedlikeholdsprogram på fylkesvegnettet – NORSKOGs høringssvar
28. februar 2018

Nytt regjeringskvartal i tre?

Jonas Gahr Støre, Benthe E. Løvenskiold og Trygve Slagsvold Vedum

De fire opposisjonspartiene arrangerte tirsdag  sammen med Skogeierforbundet et seminar om temaet.

Det var en optimistisk tone gjennom hele seminaret, der tre ble omtalt i svært positive ordelag fra innlederne.

  • Arthur Buchardt, investor og eiendomsutvikler
  • Harald Nikolaissen, administerende direktør i Statsbygg
  • Aasmund Bunkholt, daglig leder i TreFokus
  • Tore André Sines, prosjektleder for Nasjonalt program for leverandørutvikling

Et slikt stort prosjekt vil selvsagt by på mange utfordringer, men ikke større enn at de kan løses. Sikkerheten i og rundt bygget er spesielt, men det manglet ikke på gode ideer for å løse dette heller.

NORSKOG som representant for primærleddet er selvsagt positive til et slikt forslag. Alle signalbygg/prestisjebygg i tre vil bidra til økt fokus og etterspørsel etter tømmer. Vår oppgave blir å sørge for en jevn og forutsigbar tilgang til råstoffet.