Skogkveld i Hof: Skadeomfanget etter vinteren
16. september 2021
SSB med ny statistikk over norske skogeiendommer
17. september 2021

Nyheter fra Villsvinprosjektet

Feller
I litt over ett år har vi nå testet 5 feller for villsvinfangst, to multifeller og tre enkeltfeller, i en spredt geografi. Vi tester fellene i hele prosjektområdet mellom Halden og Elverum og i ulike biotoper (nært jordbruksareal, i skog osv.). Så langt har vi ikke fanget en gris, men det har vært villsvin like ved eller i fella når denne har stått åpen i en tilvenningsfase. Erfaringene fra fellerøkterne viser at det er nokså arbeids- og tidskrevende, da fella skal ha daglig tilsyn og må åtes med jevne mellomrom.

 

De som ønsker mer informasjon om utprøving av feller bes ta kontakt med: Maximilian Zimmermann, max.zimm@norskog.no, +4741468098

 

Villsvinene nærmet seg fellen, men gikk ikke inn i den.

 

Godtgjørelse
Dersom du er selvstendig næringsdrivende kan du fakturere godtgjørelsen pluss moms for innsendte prøver av skutte villsvin. Fakturaen sendes til mattilsynet. Godtgjørelsen skattlegges som inntekt, dermed kan du også trekke utgifter i forbindelse med villsvinjakten i regnskapet (f.eks. utstyr til åteplass m.m.). Dersom dette ikke godtas av regnskapsfører, ta kontakt så kan vi dokumentere det med en skriftlig uttalelse fra skattedirektoratet.

 

Lønnsmottakere må dessverre foreløpig regne med å få skattetrekk på godtgjørelsen.

 

Statistikk fra Norge og Sverige
Fellingstallene på villsvin i Sverige har økt de siste årene. Dette er trolig en kombinasjon av økt jaktinnsats og økt bestandsstørrelse. I jaktåret 2019/2020 ble det skutt om lag 146 000 villsvin.

 

Statistikken viser også en nokså kraftig økning i fellingstall i to av tre Län som grenser mot Norge. I Dalarna Län har fellingstallene gått noe tilbake, men det felles i utgangspunktet et relativt lite antall villsvin i Dalarna sammenlignet med andre Län. Tallene er hentet fra Svensk Jakt nr. 7 2021, magasinet til Svenska Jägareforbundet.

 

Mer info finner du på www.viltdata.se.

 

 

Webinarer utover høsten
Vi planlegger å fortsette webinarserien om alt som har med villsvin å gjøre utover høsten. Følg med på villsvinprosjektet.no og på facebooksida vår for tema og tidspunkt for webinarer.