Tømmerterminaler på Kongsvinger og Sørli prioriteres i ny transportplan
10. juni 2021
Skogbruk gir klimagevinst på kort og lang sikt
14. juni 2021

Nye kurs i den digitale skogskolen

Skogbrand står bak utviklingen og finansieringen av Skogbrannkurset.

 

Den digitale skogskolen er skognærings fellessatsing for opplæring i skogbruket. Her vil det etter hvert være tilgjengelig både enkle grunnleggende kurs som sikter mot interesserte som ikke har mye forkunnskaper og noe mer avanserte kurs. Det første kurset som kom i denne serien var et enkelt grunnleggende kurs i planting som kom i 2020. Nå har det kommet et mer dyptpløyende kurs i planting samt kurs i ungskogpleie og skogbrannberedskap. Kursene anbefales.

 

For å vise noe av innholdet i kursene, er det laget noen enkle filmsnutter med plantetips. En spilleliste med filmsnuttene på YouTube finner du her.

 

Kursene er laget av Skogkurs, i nært samarbeid med arbeidsgrupper med erfarent personell fra skogeierandelslagene og NORSKOG/NORTØMMER.

 

Skogbrand står bak utviklingen og finansieringen av Skogbrannkurset. Kurset er utarbeidet for målgruppen skogsentreprenører og maskinførere, slik at de kan drive trygg maskinell skogsdrift og markberedning også i skogbrannsesongen.

 

Ta kontakt med Øyvind Sørhuus v/NORSKOG på e-post oyvind.sorhuus@norskog.no om du ønsker å gjennomføre noen av kursene.