Nye avvirkningsprognoser for Norge
1. juni 2022
Erling Bergsaker hedres med Eidsvold Verks skogpris for 2022
3. juni 2022

Ny veileder for lukket hogst tilgjengelig

Veilederen tar for seg hogstformer som gruppehogst, skjermtrestilling, tømmerstiling, fjellskoghogst og selektive hogster.

Maximilian Zimmermann, skog- og utmarkskonsulent hos NORSKOG har arbeidet med veilederen, og er fornøyd med at den nå er tilgjengelig for skogbruksledere, skogeiere og andre interesserte:

– Lukkede hogstformer er komplekse og krever god kunnskap og planlegging. Vi håper at denne veilederen vil være et godt utgangspunkt for gjennomføring av de ulike lukkede hogstformene.

 

Stedstilpasning er viktig

Det er flere fordeler med lukket hogst. Det kan redusere de fleste skaderisikoer, og foryngelseskostnadene reduseres. Selv om tømmerproduksjonen ofte er noe redusert, betyr de reduserte foryngelseskostnadene at økonomien ikke nødvendigvis blir dårligere. Dog er det viktig at lukket hogst blir benyttet der hvor det ligger til rette for det. Lukket hogst er særlig egnet for gran, og på områder hvor det i dag er vanskelig å få opp foryngelse ved bruk av planting. Stedstilpasning er svært viktig for å lykkes, og dette går veilederen grundig gjennom.

 

Lukket hogst er mer enn «plukkhogst»

I mediene er det ofte mye snakk om «plukkhogst». Plukkhogst er en utdatert måte å skjøtte skogen på, da det innebærer å høste de største trærne, uten å tenke på fremtidig foryngelse. Dette kan derfor føre til uthogde skoger. Veilederen tar for seg mer aktuelle hogstformer som gruppehogst, skjermtrestilling, tømmerstiling, fjellskoghogst og selektive hogster.

 

Det er svært vanskelig og tidkrevende å konvertere et eldre, homogent bestand til et flersjiktet bestand. Det kan ta opp imot 100 til 150 år, og innebærer stor risiko for vindfall og snøbrekk. For å lykkes er det viktig å begynne tilretteleggingen i ung alder ved å følge opp skogen med ungskogpleie og tynninger. Denne omleggingen er et tema som er godt forklart i veilederen.

 

Veilederen finner du HER.

Les mer på Skogkurs sine nettsider HER.