Det er gode nyheter at Regjeringen foreslår å forlenge ordning for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket!
3. desember 2020
Fem tømmerkaier får tilskudd i 2020
4. desember 2020

Ny forskrift om driftstilskudd 2020

Nå har endringene av den nye forskriften kommet. 

Endringene er som følger:

 

Frist for anmodning om sluttutbetaling foreslås forlenget til 1. mars 2021 (§ 7), og forskriften trer i kraft straks, og skal gjelde fram til 1. april 2021 (§ 11).

 

Klikk deg inn her for å se endringene i forskriften.